በጊንር ማህበራዊ ዘር ባንክ በባለሙያ የተደገፈ ስልጠና ተሰጠ ሀምሌ 29, 2014 ዓ.ም