ከኢንስቲትዩቱ ልዩ ልዩ የስራ ክፍሎች ለተዉጣጡ ሰራተኞች የተሰጠ ስልጠና የካቲት 2 ቀን 2014 ዓ.ም

2 (2) 4 3 5
7 f 8 9
c e 2 6
a d b g
1