በጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ የምክክር መድረክ ሰኔ 2013 ዓ.ም አዳማ