በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት እና በኢትዮጵያ የባህል ሕክምና ማህበር መካከልየተደረገ የጋራ መግባቢያና የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም

1 2 6 3
5 4