የማህበራዊ ዘር ባንክ አመሰራረትን እና አያያዝን አስመልክቶ የተሰጠ ስልጠና ኤጀሬ ና ጨፌዶንሳ መጋቢት 2009 ዓ.ም.