በአንኮበር የነባር ዘር ተንከባካቢ ማህበር እና በሲያደብር የነባር ዘር ተንከባካቢ ማህበር የተከናወነ የግንዛቤ መስጫ ስልጠና መስከረም 21-25 2012 ዓ.ም