በኬሚካል ማዳበሪያ ምትክ ደቂቅ አካላትን ተጠቅሞ ዘር ማብቀል እንደሚቻል ተገለፀ፡፡ ነሐሴ 18 ቀን 2011ዓ.ም

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25