ለአረዳ ማሕበራዊ ዘር ባንክ አባል አርሶ አደሮች የተሰጠ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰኔ 2011 ዓ.ም