የጀኔቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት የስምምነት ሰነድ ለማርቀቅ የተደረገ ስብሰባ አዳማ ግንቦት 02-03፣ 2011 ዓ.ም.