የGeoNode ስልጠና ለኢንስቲትዮ ባለሙያዎች ተሰጠ፡፡ የካቲት 18-20፣ 2011 ዓ.ም