የመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢንስቲትዩቱን ጎበኙ፡፡ የካቲት 1 ቀን 2011 ዓ.ም

1 3 2 4
5 6 8 9
7 10