ስለ IFMIS አጠቃቀም በኢንስቲትዩቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ስልጠና ተሰጠ ታህሳስ 24፣ 2010 ዓ.ም