ሜታ የዘር ማህበራዊ ባንክ አባላት ስልጠና (ሐረር) ሰኔ 15, 2010 ዓ.ም

1S6A1767 1S6A1837 1S6A1856 1S6A1897
1S6A1830 1S6A1696 1S6A1697 1S6A1777
1S6A1778 1S6A1698 1S6A1703 1S6A1811
1S6A1711 1S6A1712 1S6A1719 1S6A1744
1S6A1798 1S6A1799 1S6A1800 1S6A1801