የጀነቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ዝውውርና ቁጥጥር አውደ ጥናት ከ19-20 2010 ዓ.ም ሀዋሳ ከተማ