በኢንስቲትዩቱ ያሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ወርሃዊ ግምገማ ተደረገ