በኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት በጮጬ እና በበዴሳ የመስክ የቡና ጅን ባንክ የሚገኙት የቡና ተለያይነት

06 01 02 03
04 05 07 08
09 10 11 choce 04
choce 05 choce 06 choce 07 choce 08
choce 09 choce 10 choce 11 choce 12
choce 13 choce 14 choce 15 choce 16
choce 18 choce 21 Choche (6) : Yayo Choche (36) : Yayo
Choche (39) : Yayo Choche (46) : Yayo Choche (48) : Yayo Choche (61) : Yayo
Choche (65) : Yayo Choche (66) : Yayo Choche (76)