የኢንስቲትዩቱ 40ኛውን ዓመት አከባበር አስመልክቶ በECA አዳራሽ የተደረገ ሲፖዚየም ግንቦት 2008 ዓ.ም